Hướng dẫn việc tổ chức cấp giấy xác nhận kiến thức về An toàn thực phẩm tại Trung tâm y tế quận Tân Bình

 

   Căn cứ Chương IV, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm: Quy định xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; Thông tư số 47/2014/TT- BYT ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

   Căn cứ Quyết định 182/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch UBND quận về việc ủy quyền của Chủ tịch UBND quận Tân Bình cho lãnh đạo Trung tâm Y tế Dự phòng Q. Tân Bình cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm;

Trung tâm Y tế quận Tân Bình thực hiện việc kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đang áp dụng trong như sau:

1. Đối tượng cấp giấy xác nhận:

  • Dành cho đối tượng là chủ cơ sở, người phục vụ ăn uống, người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, các bếp ăn tập thể, căn tin…thuộc phạm vi quản lý của 3 Bộ (ngành Y tế, ngành Nông nghiệp & phát triển nông thôn, ngành Công thương).

2. Yêu cầu kiến thức:

  • Cá nhân, đơn vị có nhu cầu đăng ký xin cấp giấy xác nhận sẽ tự trang bị kiến thức an toàn thực phẩm về lĩnh vực mà cá nhân, cơ sở mình đang sản xuất, chế biến, kinh doanh từ các quy định hiện hành của Nhà nước trên lĩnh vực an toàn thực phẩm đã công bố trên các phương tiện thông tin của Chính phủ, của các bộ ngành, các sở liên quan. Cụ thể:

+ Cá nhân phải nắm vững các kiến thức cơ bản theo yêu cầu bài kiểm tra xác nhận kiến thức.

+ Bài kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm bao gồm 30 câu hỏi, thí sinh làm đúng từ 24 câu trở lên (> 80%) đạt điều kiện cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

3. Đăng ký dự kiểm tra, đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức:

  • Cá nhân, tập thể cơ sở có nhu cầu gửi đơn đăng ký (đính kèm hướng dẫn này, theo mẫu của tập thể hoặc cá nhân) bằng nhiều hình thức đăng ký trực tiếp trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần tại khoa hoặc qua thư điện tử đến:

Khoa An toàn thực phẩm/ Trung tâm Y tế quận Tân Bình.

Địa chỉ: 159/1 Phạm Văn Hai, phường 5, Q. Tân Bình.  (Lầu 2)

Email:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: (028) 39484872

4. Tổ chức kiểm tra kiến thức:

  • Sau khi nhận được đơn đăng ký, Khoa ATTP sẽ thông báo cụ thể danh sách, ngày giờ, địa điểm tổ chức buổi kiểm tra để người đăng ký tham dự.
  • Hình thức thông báo: thông báo trực tiếp cho người đăng ký; thông báo trên trang WEBSITE Trung tâm y tế quận Tân Bình theo địa chỉ truy cập trungtamytetanbinh.vn
  • Các thông tin này sẽ được thông báo ít nhất trước 3 ngày tổ chức kiểm tra kiến thức.

5. Đánh giá kết quả kiểm tra và cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP:

  • Sau kiểm tra, Tổ cán bộ chuyên môn của Khoa ATTP chấm bài kiểm tra kiến thức, đánh giá kết quả đạt hay không đạt.
  • Thông báo, niêm yết kết quả trên Website trungtamytetanbinh.vn và mời người đạt yêu cầu đến nhận giáy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm.

6. Chi phí đăng ký, kiểm tra, cấp giấy xác nhận:

  • Phí xác nhận kiến thức: 30.000đ/ lần; cá nhân, tập thể tự trang bị kiến thức dự kiểm tra.
  • Cá nhân, tập thể có nhu cầu muốn được tập huấn, huấn luyện kiến thức An toàn thực phẩm, có thể đăng ký dự lớp tập huấn (có thu phí là 70.000đ/người) và được kiểm tra kiến thức, cấp giấy xác nhận theo quy định.

 

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM:

                                                                                        

                                                                     Khoa An toàn thực phẩm