Videos clips, hình ảnh, tờ rơi truyền thông

 

Cấm hút thuốc lá trong khuôn viên cơ sở y tế

 Clips Tải về
 

10 thông điệp truyền thông về thuốc lá

 Clips Tải về

Nguyên nhân và cách phòng chống ung thư

Clips

Tải về

Phòng chống sốt xuất huyết

Clips

Tải về

08 TTATGT 23 Thắt dây an toàn với người đi ô tô

 Clips

Tải về

TVC ATGT FINAL

 Clips Tải về

ATGT CLIP 02 FINAL FULL

 Clips Tải về

ATGT CLIP 01 FINAL FULL

 Clips Tải về

Tiem ngua de tranh hau qua cua soi va rubella

  Tải về
Tiêm ngừa để tránh hậu quả của Sởi và Rubella Clips Tải về
Thông điệp Tay chân miệng (Đưa trẻ đến ngay CSYT) Clips Tải về
Bệnh viện không khói thuốc  Clips Tải về
  Trường học không khói thuốc Clips Tải về
       

Phòng chống sốt xuất huyết

Clips

Tải về

08 TTATGT 23 Thắt dây an toàn với người đi ô tô

 Clips

Tải về

TVC ATGT FINAL

 Clips Tải về

ATGT CLIP 02 FINAL FULL

 Clips Tải về

ATGT CLIP 01 FINAL FULL

 Clips Tải về

Tiem ngua de tranh hau qua cua soi va rubella

  Tải về
Tiêm ngừa để tránh hậu quả của Sởi và Rubella Clips Tải về
Thông điệp Tay chân miệng (Đưa trẻ đến ngay CSYT) Clips Tải về
Bệnh viện không khói thuốc  Clips Tải về
  Trường học không khói thuốc Clips Tải về