Bảng giá dịch vụ PKĐK

Download bảng giá dịch vụ khám điều trị: Tại đây!

Download bảng giá dịch vụ tiêm chủng: Tại đây!


Lưu ý : Bảng giá có thể thay đổi theo từng thời điểm 

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG