Không hút thuốc lá vì bầu không khí trong lành cho tất cả mọi người