Kế hoạch số 31/KH-TTYT ngày 20/4/2016 của Trung tâm y tế quận Tân Bình V/v Triển khai thực hiện "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ ngành y tế Thành phố hướng tới sự hài lòng của người bệnh" năm 2016