Về chúng tôi

TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN TÂN BÌNH
 
 
I. GIỚI THIỆU CHUNG:
-  Trung tâm Y tế Dự phòng quận Tân Bình được thành lập ngày 20/10/2006 (Quyết định của UBND Thành phố).
-  Chính thức vào hoạt động ngày 07/11/2006.
-  Ngày 10/4/2017, chính thức đổi tên thành Trung tâm Y tế quận Tân Bình (Quyết định của UBND Thành phố).
-  Cơ sở chính: 12 Tân Hải, Phường 13, quận Tân Bình.
-  Cơ sở 2: 931 Cách Mạng Tháng 8, phường 07, quận Tân Bình.
-  Hệ thống Y tế Dự phòng quận có 03 Phòng, 10 Khoa và 15 Trạm y tế đóng trên địa bàn 15 phường quận Tân Bình dưới sự chỉ đạo và điều hành từ Ban Giám đốc Trung tâm.
 
II. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:
(Sơ đồ tổ chức được cập nhật theo QĐ 1630 - Trung tâm y tế)
 
 
(Sơ đồ tổ chức của Trung tâm y tế dự phòng)