HOTLINE

"VIÊN ĐẠN BỌC ĐƯỜNG"

Bác chỉ vào đồng chí Văn đẹp giai, ăn mặc có vẻ đỏm dáng, hỏi: - Các chú rồi đây về thành phố phải đề phòng điều gì nhất? Văn đứng dậy, lúng túng nhìn quanh, như mong anh em ai nhắc hộ. Một đồng chí "gà" luôn: "Nhớ gia đình". Văn thuận miệng nói luôn: "Nhớ gia đình ạ!" Bác và anh em cùng cười, Bác nói: - Có nhớ nhà mà nâng cao được tinh thần trách nhiệm thì như thế là tốt! Điều Bác muốn dặn các chú là: phải đề phòng "đạn bọc đường". Loại đạn này, lúc đầu tra ai bị bắn dù có trúng cũng không biết đau, còn khen ngọt là khác, đến khi ngã ra có hối hận cũng đã muộn. Ví dụ: Bây giờ chuẩn bị vào thành phố, có chú sẽ nghĩ: lâu nay mình sống gian khổ đã nhiều, bây giờ là lúc được hưởng lạc đây! Trong lòng chú luôn nghĩ đến những thứ của ngon, vật lạ, dần dần quên mất tác phong gian khổ, giản dị. Như vậy rất dễ dẫn đến tham ô, hủ hoá. Tức là mình đã tự biến hoá thành cái bia rất tốt cho đạn bọc đường!

Trạm Y tế phường 10 sưu tầm

Tin tức khác

Ba chiếc ba lô - Sự công bằng

Ngăn nắp và trật tự

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi