HOTLINE

MẨU CHUYỆN BÁC HỒ: CÓ ĂN BỚT PHẦN CƠM CỦA CON KHÔNG (KHOA AN TOÀN THỰC PHẨM - 22/08/2022)

Mùa thu năm 1951, Bác đến thăm lớp chỉnh huấn chính trị toàn quân. Sau khi đọc lên những con số cụ thể về tệ nạn tham ô, lãng phí mà Ban lãnh đạo nhà trường đã báo cáo với Bác, Bác nói:

 - Các chú xem đấy, mới có từng này cán bộ mà đã tham ô, lãng phí như vậy, thử hỏi nếu cán bộ trong toàn quân, toàn quốc cũng phạm khuyết điểm như các chú ở đây thì thiệt hại cho công quỹ của Nhà nước, của nhân dân biết bao nhiêu. Ngừng một lát, Bác hỏi:

 - Ở đây, những chú nào có vợ rồi, giơ tay.

 Có độ một phần ba số cán bộ giơ tay.

 Bác chỉ vào một đồng chí trong số những người vừa giơ tay ngồi ở hàng ghế đầu, rồi hỏi:

 - Chú có bao giờ ăn bớt phần cơm của con mình không?

 Đồng chí cán bộ trả lời:

 - Thưa Bác, không ạ!

 - Thế thì tại sao của cải của nhân dân, tiêu chuẩn của chiến sĩ hễ sểnh ra là đút vào túi?

 Bác vừa nói vừa làm động tác vơ vét và đút vào cái túi vải bên mình. Bác phân tích cho mọi người thấy rõ tham ô, lãng phí là một tệ nạn, một thói xấu, nó giống như sâu mọt đục khoét của cải của nhân dân, nó làm vẩn đục chế độ tốt đẹp của chúng ta, đến đạo đức và nhân phẩm của người cán bộ đảng viên.

 Hôm ấy, chúng tôi được một bài học nhớ đời. Có anh cúi mặt không dám nhìn lên Bác nữa. “Trích trong Tấm lòng của Bác”.

  • Bài học kinh nghiệm:

Qua câu chuyện trên chúng ta còn thấy được trách nhiệm của mọi người trong việc phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bằng những hành động, lời nói gần gũi, mộc mạc, dễ hiểu, dễ nghe mà đem lại hiệu quả thiết thực như Bác đã nói, đã dạy. Chúng ta phải thấm nhuần lời dạy của người: “ Cán bộ là công bộc của dân, hết lòng phục vụ nhân dân”.

Theo đó, để phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí đạt được hiệu quả, rất cần Mỗi công dân Việt Nam nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải tích cực làm gương trong việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bằng những hành động, việc làm cụ thể để việc học tập và làm theo Bác thật sự lan tỏa, thu hút toàn xã hội tích cực tham gia. Mỗi người hãy tự rèn luyện cho mình về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, ý thức tiết kiệm, chống lãng phí cả về thời giờ làm việc và năng suất lao động, thực hiện tốt hơn nữa việc tự phê bình và phê bình… Chỉ khi làm được như vậy mới hy vọng đẩy lùi được tệ nạn tham ô, tham nhũng, lãng phí; việc học tập và làm theo Bác mới thật sự có kết quả

Tin tức khác

TRƯỜNG HỌC CỦA BÁC

Tháng 8 năm 1945 ở Hà Nội

"VIÊN ĐẠN BỌC ĐƯỜNG"