HOTLINE

MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH (theo nghị định 117/2020/NĐ-CP)

MỘT SỐ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH 

(theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế)