HOTLINE

Nội dung Quyền, nghĩa vụ của người bệnh trong khám, chữa bệnh

Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 09 tháng 01 năm 2023. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Tải tài liệu tại đây!

Nguồn: HCDC

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi