HOTLINE

Chỉ thị số 22-CT/TU về tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi