HOTLINE

Triển khai Chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao đợt 2 năm 2023

Từ ngày 01-02/12/2023, quận Tân Bình sẽ triển khai Chiến dịch bổ sung Vitamin A liều cao đợt 2 năm 2023 cho trẻ từ 6 tháng đến 35 tháng tuổi. Phụ huynh hãy đưa trẻ trong độ tuổi đi uống vitamin A theo hướng dẫn của trạm y tế phường.