HOTLINE

ỨNG DỤNG VSSID – BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ

Hướng đăng ký tài khoản VssID:

 https://rd.zapps.vn/detail/1180496914654873996?id=d9541829876c6e32377d&pageId=1180496914654873996

Bước 1: Cài đặt ứng dụng VssID trên .

Bước 2: Mở ứng dụng VssID , chọn mục đăng ký tài khoản

Bước 3: Nhập thông tin Mã số BHXH , thông tin CCCD, số điện thoại liên hệ.

Bước 4: Kèm hình Chân dung, hình CCCD.

Bước 5: Chọn cơ quan BHXH gần nhất để duyệt tài khoản, nhập Email xác thực.

Bước 6: Xác nhận OTP được gửi vào email.

Bước 7: Liên hệ cơ quan BHXH đăng ký để hoàn tất thủ tục.  

 

Hướng dẫn thay đổi thông tin tài khoản VssID:

Bước 1: Truy cập vào Website: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, sau đó chọn “Đăng nhập” -> chọn loại “Cá nhân” -> nhập mã số BHXH và mật khẩu (tài khoản dùng để đăng nhập trên app VssID).

Bước 2: Chọn mục thông tin tài khoản

Bước 3: Chọn thông tin cần thay đổi (CMND/CCCD/Hộ chiếu; email; số điện thoại…) và ấn ghi nhận.

Bước 4: Xác nhận OTP được gửi vào email.

Bước 5: Liên hệ cơ quan BHXH đăng ký để hoàn tất thủ tục.  

 

TRƯỜNG HỢP ĐÃ ĐĂNG KÝ MÀ QUÊN MẬT KHẨU

 

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu VssID:

https://baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/Pages/chuyen-doi-so.aspx?ItemID=20777&CateID=0

-          Sử dụng chức năng Quên mật khẩu trên ứng dụng VssID hoặc chức năng Quên mật khẩu trên trang https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn (cách này yêu cầu trong tài khoản VssID phải có thông tin địa chỉ email đăng ký ban đầu);

-          Cấp lại mật khẩu thông qua Trợ lý ảo trên Tổng đài 1900.9068 (nhánh 8) (cách này yêu cầu số điện thoại đăng ký ban đầu).

 

Hướng dẫn bổ sung email tài khoản VSSID: thông qua tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia (cách này yêu cầu số điện thoại trong dữ liệu BHXH và cổng dịch vụ công quốc gia trùng khớp)

 Bước 1: Truy cập vào Website: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, sau đó chọn “Đăng nhập” -> chọn loại “Cá nhân” -> ĐĂNG NHẬP QUA DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA -> trang web  chuyển tiếp sang CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Bước 2: Đăng nhập tài khoản CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA -> trang web  chuyển tiếp về CỔNG DỊCH VỤ CÔNG BẢO HIỂM XÃ HỘI.

Bước 3: Tra cứu mã số BHXH của cá nhân, thực hiện đối chiếu thông tin số điện thoại. Trường hợp số điện thoại khớp đúng, bấm xác nhận để đăng nhập vào tài khoản VssID.

Bước 4: Chọn mục thông tin tài khoản.

Bước 5: Chọn thông tin cần thay đổi (email) và ấn ghi nhận.

Bước 6: Xác nhận OTP được gửi vào email.

Bước 7: Liên hệ cơ quan BHXH đăng ký để hoàn tất thủ tục.  

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN.