HOTLINE

Tập trung phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc

Ngày 3/4, tại TP. Cần Thơ, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 6 với nhiều nội dung được thảo luận. Trong đó có cho ý kiến vào các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 và xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác dân tộc.

Dự phiên họp có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; các cơ quan của Quốc hội; lãnh đạo Ủy ban Dân tộc; Bộ Công An; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và đại biểu của các tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc phiên họp, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhấn mạnh, các nội dung triển khai tại phiên họp này hết sức quan trọng để phục vụ cho Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV và hoàn thành nhiệm vụ công tác của Hội đồng Dân tộc từ nay đến hết năm 2023. Trong đó, nhiều nội dung quan trọng cần được xem xét, cho ý kiến và có một số nội dung liên quan trực tiếp đến vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, cần phải tập trung đánh giá, phân tích, nhận xét kết quả thực hiện chính sách dân tộc năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Bên cạnh đó, trao đổi, chia sẻ, nắm bắt thông tin về tình hình an ninh, trật tự và công tác bảo vệ biên giới, tình hình an ninh quốc phòng vùng Tây Nam bộ.

Đồng thời, thảo luận về tình hình kết quả thực hiện bước đầu giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”; trao đổi, thảo luận về kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc năm vừa qua.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội nhấn mạnh: “Bên cạnh những nội dung này, thời gian Quý II và từ nay đến đến cuối năm, khối lượng công việc của Hội đồng Dân tộc là khá lớn, nhiều nhiệm vụ có tính chất quan trọng, nên cần thiết cũng được trao đổi, thảo luận tại Phiên họp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.”

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị tổ chức vào dịp đồng bào dân tộc Khmer đang chuẩn bị đón tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2023. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất và chúc đồng bào dân tộc Khmer đón tết Chôl Chnăm Thmây an lành, đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, đề ra và triển khai nhiều chủ trương, chính sách dân tộc, góp phần tạo sự ổn định, phát triển, nâng cao mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc. Thể hiện rõ qua Chương trình của Chính phủ và triển khai giám sát giữa kỳ của Quốc hội việc thực hiện Nghị quyết số 88 và Nghị quyết số 120 Phê duyệt Đề án Tổng thể và Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết về phát triển các vùng trong cả nước, trong đó đều có đề cập đến yêu cầu về phát triển kinh tế, xã hội của đồng bào các dân tộc thiểu số. Vì vậy, trong phần thảo luận, đề nghị đại biểu tập trung làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm nay, việc gì đã làm, đang làm và chưa làm. Trong đó, chú trọng đánh giá thêm về tình hình an ninh, trật tự, bảo vệ biên giới, an ninh quốc phòng vùng Tây Nam bộ; xác định rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của vấn đề; những khó khăn, thách thức; trên cơ sở đó thảo luận xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung trong năm 2023, nghiên cứu có kiến nghị thật cụ thể, các giải pháp, cơ chế, chính sách để thực hiện phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an sinh xã hội, đặc biệt thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, phạm vi giám sát chuyên đề lần này rất rộng, liên quan nhiều đối tượng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền núi, hộ nghèo, khó khăn trên cả nước. Vì vậy, đề nghị đại biểu tập trung thảo luận làm rõ kết quả hoạt động của Đoàn giám sát, tình hình xây dựng, hoàn thiện báo cáo của Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương. Qua đó, xác định những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn ở giai đoạn hiện nay và thảo luận các biện pháp đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: “Về Báo cáo kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác dân tộc năm 2022. Theo Nghị quyết số 560 của Thường vụ Quốc hội. Đề nghị các đồng chí cho ý kiến về việc triển khai hoạt động giám sát đạt được những kết quả, những tồn tại trong thời gian vừa qua, bàn những giải pháp tới.”

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2022 và 3 tháng đầu năm nay; những kiến nghị thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi./.

(Theo VOV)

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi