HOTLINE

VỀ THỰC HIỆN NIÊM YẾT DỰ THẢO PHƯƠNG ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN DỰ ÁN TẠI KHU ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG PHƯỜNG 6, QUẬN TÂN BÌNH

Thực hiện Thông báo 211/TB-UBND, ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân phường 6 về tổ chức niêm yết thông báo hỗ trợ thực hiện đầu tư dự án cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ để thực hiện đầu tư xây dựng cụm trường học công lập theo tiêu chuẩn quốc gia tại khu đất công trình công cộng phường 6, quận Tân Bình.
Sáng nay đã có đông đảo người dân có quyền lợi liên quan đến khu đất đến liên hệ để làm các thủ tục kê khai, kê khai bổ sung và cung cấp các hồ sơ liên quan.
Ủy ban nhân dân quận Tân Bình và Ủy ban nhân dân phường 6 kính đề nghị người dân có quyền lợi liên quan tranh thủ thời gian đến 2 điểm niêm yết theo thời gian trong thông báo để được hướng dẫn và hỗ trợ theo đúng quy định của Pháp luật.

Một số hình ảnh liên quan:

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi