HOTLINE

Các bước sử dụng thiết bị đo SpO2

Các bước sử dụng thiết bị đo SpO2:

• Bước 1: Xoa ấm bàn tay trước khi kẹp thiết bị đo SpO2

• Bước 2: Để cố định bàn tay lên trên mặt bàn

• Bước 3: Khi đo cố gắng không cử động trong vòng 1 phút để kết quả được chính xác hơn

Phòng Dân số - Truyền thông & Giáo dục sức khỏe

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi