HOTLINE

Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn quận Tân Bình tính đến tuần 26/2024

Tính từ ngày 24/6/2023 đến ngày 30/6/2024 (tuần 26), quận Tân Bình ghi nhận 15 ca mắc tay chân miệng, tăng 66,67% so với trung bình 4 tuần trước (9 ca). Ca bệnh xuất hiện trên địa bàn Phường 1 (2 ca), Phường 2, Phường 4 (2 ca), Phường 7, Phường 8, Phường 13 (6 ca), Phường 14, Phường 15. Ghi nhận 1 ổ dịch tay chân miệng trong cộng đồng tại Phường 13.
Trong tuần 26, ghi nhận 2 ca mắc sốt xuất huyết, giảm 50% so với trung bình 4 tuần trước (4 ca). Ca bệnh xuất hiện trên địa bàn Phường 3 và Phường 15.
Đề phòng bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và một số bệnh truyền nhiễm khác, người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của ngành y tế.


Biểu đồ ca mắc SXH và TCM theo tuần

Link tài liệu phòng bệnh Sốt xuất huyết: https://hcdc.vn/category/van-de-suc-khoe/sot-xuat-huyet/tai-lieu-truyen-thong/
Link tài liệu phòng bệnh Tay chân miệng: https://hcdc.vn/category/van-de-suc-khoe/tay-chan-mieng/
Link tài liệu phòng bệnh Đau mắt đỏ: https://hcdc.vn/category/van-de-suc-khoe/dau-mat-do/
Link tài liệu phòng bệnh Đậu mùa khỉ: https://hcdc.vn/category/van-de-suc-khoe/dau-mua-khi/tai-lieu-truyen-thong/

Khoa Kiểm soát bệnh tật – Trung tâm Y tế quận Tân Bình


Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi