HOTLINE

Bài học từ mẩu chuyện “giờ chú tuyên truyền gì?”

Mẩu chuyện “Giờ chú tuyên truyền gì?” thể hiện sinh động về sự giản dị, gần gũi khi Bác đến thăm một gia đình cán bộ xã. Nội dung câu chuyện được anh cán bộ kể lại như sau:

“Khi đã đông đủ gia đình, Bác bảo chụp ảnh làm kỷ niệm. Ông tôi sung sướng quá đứng lặng người đi trước vinh dự ấy.

Chụp ảnh xong, Người dặn:

- Tôi sẽ ăn cơm trưa với gia đình, nhà ăn thế nào tôi sẽ ăn thế.

Mẹ tôi và chị Thanh có mua thêm con gà làm cơm. Khi mang cơm lên, Bác ngạc nhiên gọi chị Thanh lại:

- Cô làm thế nào mà hóa cỗ thế này? Nay cô làm thế này, mai tới nơi khác cô bảo nhân dân giết bò, để đãi tôi chăng?

Chị Thanh lo quá, mẹ tôi phân trần:

- Đất lề, quê thói, mỗi khi nhà có khách đều tỏ lòng kính trọng …

Bác bảo dọn cơm cả gia đình cùng ăn. Nghe lời Bác, gia đình tôi cử người lên ăn cùng với Bác.

Chiều hôm ấy, đồng chí trong Ủy ban xã cùng một vài cán bộ huyện về công tác tới chào Bác.

Quen như mọi khi có cán bộ cấp trên tới, chúng tôi chuẩn bị sẵn trong đầu báo cáo về tình hình trong xã. Không ngờ mở đầu Bác hỏi:

- Xã chú có bao nhiêu mẫu ruộng? Hai vụ chiêm, mùa gieo hết bao nhiêu giống? Thu hoạch được bao nhiêu?

Lúc ấy chúng tôi đâu đã có kế hoạch sản xuất! Nên trước câu hỏi của Bác, chúng tôi đành chịu, không biết đằng nào mà thưa cả.

Bác lại hỏi:

- Đời sống bây giờ khác trước ra sao? Có bao nhiêu gia đình khá, bình thường, còn đói kém? Cái này thì có thể hiểu được. Chúng tôi báo cáo với Bác con số ước lượng.

Bác không bằng lòng. Người bảo:

- Các chú phụ trách xã mà cái sống còn nhất lại không rõ thì còn nói gì nữa.

Lúc ấy đồng chí Chuyên vừa tới, vào chào Bác. Người hỏi ngay:

- Chú làm công tác gì?

- Dạ, tuyên truyền ạ!

- Giờ chú tuyên truyền gì?

- Chương trình Việt Minh ạ.

- Bây giờ phải tuyên truyền về Hiến pháp – Bác bổ sung”.

Qua mẩu chuyện trên, chúng ta rút ra bài học đó là: Bài học về phong cách giản dị, bình dân, tiết kiệm, không xa hoa, lãng phí của Bác Hồ. Bài học về tư tưởng, phong cách gần dân, hiểu dân, sát dân, thân dân, yêu thương Nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân. Bài học của Bác dạy về tuyên truyền, để công tác tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, thuyết phục, tránh hình thức, lãng phí thời gian và tiền bạc của Nhân dân, cán bộ tuyên truyền nên sử dụng chính bài học và kinh nghiệm tuyên truyền mà Bác chỉ dạy: Tuyên truyền cho ai?, tuyên truyền cái gì?, tuyên truyền cách thế nào? ai tuyên truyền? và tuyên truyền để làm gì?. Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, công tác tuyên truyền cần phải nhanh nhạy, đúng định hướng, nội dung phải bám sát chủ đề, chủ điểm, thông tin nhiều chiều, đáp ứng được yêu cầu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Nguồn sưu tầm Phòng DS-TT&GDSK

Tin tức khác

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi