HOTLINE

CHÚ CÒN QUÁ TRẺ CHÚ VÀO HẦM TRƯỚC ĐI

*Nội dung câu chuyện:

Một ngày tháng 7-1967 ở Hà Nội, đồng chí Mai Văn Bộ được Bác Hồ gọi đến mời cơm tiễn chân trước khi đồng chí lên đường đi Paris nhận nhiệm vụ Tổng đại diện Chính phủ ta bên cạnh Chính phủ Pháp.

Trong bữa cơm, Bác kể chuyện về khu Luýeximbua, Môngpaenát, nơi Bác có kỷ niệm. Bác nói Bác rất yêu Paris, Paris đã dạy cho Người nhiều điều... nhiều

Bỗng tiếng còi báo động rú lên. Một chiến sĩ bảo vệ yêu cầu Bắc và các đồng chỉ khác xuống hầm. Ít phút sau đã nghe tiếng đạn nổ.

Thưa Bác, tác chiến báo cáo chúng nó đánh cầu Long Biên. Mời Bác vào hầm trú ngay cho.

Bác quay lại đồng chí Bộ, nói:

- Bác già rồi, chẳng bom đế quốc nào ném đâu. Chú còn trẻ, chú cần vào hầm trú ẩn trước.

Rồi Bác đẩy đồng chi Bộ đi trước, sau đó đến đồng chí Phạm Văn Đồng, đồng chí cảnh vệ. Bác là người vào hầm trú ẩn sau cùng.

*Ý nghĩa câu chuyện:

Câu chuyện thể hiện đức tính nhân ái, quý trọng nghĩa tình của Bác, không lùi bước trước mọi hiểm nguy, gian khổ, không ngại hy sinh bản thân mình, luôn nghĩ đến đồng đội, bảo vệ đồng đội.

*Bài học kinh nghiệm:

Tác phong của Bác rất quần chúng, gần gũi với mọi người, những lời dạy của Bác thật giản dị, nhưng vô cùng sâu sắc. Điều đó chỉ có thể xuất phát từ tình cảm chân thực và chính điều đó đã cảm hóa được tất cả người dân, một lòng. một dạ theo Bác kháng chiến, kiến quốc.

Hiện nay trong công tác vận động quần chúng, nhân dân tham gia các phong trào cũng như trong công tác vận động người dân tham gia phòng chống dịch, tự chăm sóc sức khỏe chúng ta cũng phải biết làm gương để mọi người nói theo, không ngại khó khăn luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân, để hoàn thành tốt nhiệm vụ .

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi