HOTLINE

TTYT Tân Bình thực hiện Khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự 2023 quyết tâm đạt 100% chỉ tiêu giao quân