HOTLINE

TTYT Tân Bình thực hiện Khám sơ tuyển Nghĩa vụ quân sự 2023 quyết tâm đạt 100% chỉ tiêu giao quân

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi