HOTLINE

Nhìn lại chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden