HOTLINE

ĐẢNG ỦY TRUNG TÂM Y TẾ KHEN THƯỞNG GƯƠNG ĐIỂN HÌNH DÂN VẬN KHÉO 2023

   Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/BDVQU ngày 10 tháng 7 năm 2023 của Ban Dân vận Quận ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2023) và 30 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Quận ủy (20/10/1993 – 20/10/2023) và Kế hoạch số 67-KH/ĐU ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Đảng ủy Trung tâm Y tế về tổ chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2023.

   Ngày 26/10/2023 Đảng ủy Trung tâm Y tế  tổ chức Hội nghị tuyên dương gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2023 và kỷ niệm 93 năm công tác dân vận của Đảng, 30 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Quận ủy Tân Bình.

   Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Hải chuyên viên đại diện Ban Dân vận Quận ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Trang, Bí thư Đảnh ủy - Giám đốc Trung tâm Y tế, các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám đốc và 54 đồng chí đảng viên 02 chi bộ cùng các tập thể và  cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2023.

Các đồng chí lãnh đạo, đại diện Ban dân vận quận ủy, đảng viên và tập thể, cá nhân được khen thưởng dân vận khéo tại hội nghị

   Thay mặt Đảng ủy đồng Đào Thị Thanh Nga, Đảng ủy viên phụ trách công tác dân vận đã báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo của Trung tâm Y tế quận năm 2023 kết hợp với ôn lại nội dung tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và điểm lại những chặn đường hình thành và phát triển của công tác Dân  vận của Đảng và Ban dân vận Quận ủy.

Đồng chí Đào Thị Thanh Nga báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 của Trung tâm Y tế

   Phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào dân vận khéo năm 2024, đồng chí Nguyễn Thanh Trang, Bí thư Đảng ủy mong muốn các cá nhân, tập thể được khen thưởng tại hội nghị ngày hôm nay sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong phát huy mạnh mẽ việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lan tỏa tích cực những mô hình, giải pháp trong công tác dân vận để kịp thời biểu dương và nhân rộng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trang, Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

   Đồng chí đề nghị cấp ủy 02 chi bộ, các khoa, phòng, trạm y tế, đặc biệt là các đồng chí đảng viên phải là nhân tố tích cực tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động của Trung tâm về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Dân vận trong giai đoạn hiện nay để góp phận thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Trung tâm Y tế quận.

Đồng chí Nguyễn Thanh Trang trao giấy khen cho các tập thể điển hình “Dân vận khéo”

Đồng chí Nguyễn Văn Hải, đại diện Ban dân vận quận ủy trao giấy khen cho các cá nhân đển hình “Dân vận khéo” năm 2023

   Tại hội nghị này Đảng ủy Trung tâm Y tế đã khen thưởng cho 10 tập thể và 13 cá nhân điển hình “Dân vận khéo” năm 2023, đây là những tập thể, cá nhân đã có những sáng kiến, phương pháp hay trong tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác Dân vận tại đơn vị, nhất là đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận Tân Bình.

Đồng chí Phan Văn Chính, đại diện Ban dân vận quận ủy trao giấy khen cho các cá nhân đển hình “Dân vận khéo” năm 2023

Hình, bài tin: Đảng ủy Trung tâm Y tế quận Tân Bình

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi