HOTLINE

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới (05/6/2024)

Chủ đề Ngày Môi trường thế giới năm 2024 là: “Đất của chúng ta. Tương lai của chúng ta”. 
Chiến dịch Ngày Môi trường Thế giới năm nay tập trung vào việc phục hồi đất, sa mạc hóa và chống chịu hạn hán. Hạn hán và sa mạc hóa đang đe dọa các hệ sinh thái thiết yếu trên khắp hành tinh, bao gồm cả hệ sinh thái nước ngọt và đất, mô liên kết tạo nên mọi sự sống trên Trái đất.

Phòng Dân số - Truyền thông và giáo dục sức khỏe

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi