HOTLINE

Quyết định 3205/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn Thành phố HCM đến năm 2030

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi