HOTLINE

Quyết định 912/QĐ-UBND ngày 26/3/2024 về Phê duyệt Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại Tp. HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 20230 và những năm tiếp theo

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi