HOTLINE

Quyết định số 721/QĐ-TTYT ngày 29/12/2023 về việc công bố công khai phân bổ bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2023 cho TTYT quận Tân Bình

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi