HOTLINE

CÁCH XÁC ĐỊNH MŨI TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Thời gian gần đây, diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam có những diễn biến mới, số ca mắc gia tăng, biến chủng mới BA.04, BA.05 xuất hiện,… Trước tình hình này, công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 càng có ý nghĩa chiến lược và là biện pháp hiệu quả phòng, chống dịch bệnh.

 

          Tuy nhiên, ngoài các liều cơ bản (mũi 1 và mũi 2), cách gọi tên các mũi tiêm khác chưa được thống nhất, vì vậy, Bộ y tế đã ban hành công văn 3896/BYT-DP về việc tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 và có quy định cụ thể cách xác định các mũi tiêm như sau:

Tiêm cho người từ 12 tuổi trở lên

Mũi 3:

  • Trên 18 tuổi: tiêm ngay sau mũi 2 BA tháng; nếu đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh.
  • Từ 12 đến dưới 18 tuổi: tiêm ngay sau mũi 2 NĂM tháng; nếu đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khi khỏi bệnh BA tháng.

Mũi 4: Tiêm sau mũi 3 BỐN tháng; nếu đã mắc COVID-19 thì tiêm sau khỏi bệnh BA tháng.

Tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi (hiện tại chỉ tiêm 2 liều cơ bản)

          Nếu trẻ đã mắc COVID-19 thì tiêm ngay sau khỏi bệnh BA tháng