HOTLINE

Tiêm nhắc đúng lịch - Duy trì miễn dịch

Vắc-xin phòng COVID-19 được Bộ Y tế phân bổ cho các địa phương để tiêm chủng miễn phí cho người dân.

Danh sách điểm tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh được cập nhật hàng ngày tại website và fanpage HCDC (hcdc.vn/diemtiemvx).

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi