HOTLINE

Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn quận Tân Bình tính đến tuần 22/2024

Tính từ ngày 27/5/2023 đến ngày 02/6/2024 (tuần 22), quận Tân Bình ghi nhận 10 ca mắc tay chân miệng, giảm 9,09% so với trung bình 4 tuần trước (11 ca). Ca bệnh xuất hiện trên địa bàn Phường 6, Phường 7, Phường 8 (2 ca), Phường 10, Phường 10 (2 ca), Phường 13, Phường 15 (3 ca).

Trong tuần 22, ghi nhận 7 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 16,67% so với trung bình 4 tuần trước (6 ca). Ca bệnh xuất hiện trên địa bàn Phường 2, Phường 5, Phường 7 (2 ca), Phường 13, Phường 15 (2 ca)

Để phòng bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và một số bệnh truyền nhiễm khác, người dân cần tiếp tục thực hiện các biện pháp theo khuyến cáo của ngành y tế.

Biểu đồ ca mắc SXH và TCM theo tuần

Link tài liệu phòng bệnh Sốt xuất huyết: https://hcdc.vn/category/van-de-suc-khoe/sot-xuat-huyet/tai-lieu-truyen-thong/

Link tài liệu phòng bệnh Tay chân miệng: https://hcdc.vn/category/van-de-suc-khoe/tay-chan-mieng/

Link tài liệu phòng bệnh Đau mắt đỏ: https://hcdc.vn/category/van-de-suc-khoe/dau-mat-do/

Link tài liệu phòng bệnh Đậu mùa khỉ: https://hcdc.vn/category/van-de-suc-khoe/dau-mua-khi/tai-lieu-truyen-thong/

Khoa Kiểm soát bệnh tật – Trung tâm Y tế quận Tân Bình

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi