HOTLINE

Cập nhật quy định về thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá

Ngày 11/5/2023, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BYT quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trương không thuốc lá với hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2023.

Theo đó, đối với tất cả địa điểm cấm hút thuốc lá yêu cầu phải có đặt, in, bố trí biển hoặc chữ hoặc biểu tượng với nội dung cấm hút thuốc lá. Đảm bảo không có gạt tàn, dụng cụ dùng cho hút thuốc, đầu mẩu và tàn thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá.

Tải file PDF tại đây!

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi