HOTLINE

Về chúng tôi

Hệ thống Y tế Dự phòng

thành lập theo Quyết định của UBND Thành phố.
Chính thức hoạt động
Chính thức đổi tên thành Trung tâm Y tế quận Tân Bình (Quyết định của UBND Thành phố).
04
04
phòng
09
09
Khoa
15
15
trạm y tế phường

trực thuộc quận Tân Bình, dưới sự chỉ đạo và điều hành từ Ban Giám đốc Trung tâm.

Cơ sở chính
12 Tân Hải, Phường 13, quận Tân Bình.
Cơ sở 2 (Khoa Tham vấn, hỗ trợ cộng đồng, HIV/AIDS)
254/86 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình.

Cơ cấu tổ chức

Khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế

Trưởng khoa

Ds.CKI.Bùi Thị Thu Nương

Phó Trưởng khoa

Ds.Trương Trọng Hóa

Nhân viên

Ds.Lê Minh Thắng

Nhân viên

Ds.Nguyễn Thị Hồng Thúy

Nhân viên

Ds.Bùi Diễm Tiên

Nhân viên

Ds.Đào Thị Ngọc Phúc

Nhân viên

Ds.Nguyễn Đức Anh

Tập thể khoa Dược - Trang thiết bị - Vật tư y tế

Sơ đồ tổ chức

Cơ sở trạm y tế phường