HOTLINE

Về chúng tôi

Hệ thống Y tế Dự phòng

thành lập theo Quyết định của UBND Thành phố.
Chính thức hoạt động
Chính thức đổi tên thành Trung tâm Y tế quận Tân Bình (Quyết định của UBND Thành phố).
04
04
phòng
09
09
Khoa
15
15
trạm y tế phường

trực thuộc quận Tân Bình, dưới sự chỉ đạo và điều hành từ Ban Giám đốc Trung tâm.

Cơ sở chính
12 Tân Hải, Phường 13, quận Tân Bình.
Cơ sở 2 (Khoa Tham vấn, hỗ trợ cộng đồng, HIV/AIDS)
254/86 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình.

Cơ cấu tổ chức

Phòng Tổ chức - Hành chính

Nhân viên

HL.Trần Thị Minh Hằng

Nhân viên

HL.Nguyễn Thị Hòa

Nhân viên

HL.Phạm Thị Nga

Nhân viên

HL.Võ Thụy Phương Diễm

Nhân viên

TX.Lê Văn Xổ

Nhân viên

BV.Lê Vũ Phương

Nhân viên

BV.Mai Ngô Hoài Quốc

Nhân viên

BV.Phạm Vũ Anh Tuấn

Nhân viên

BV.Trần Văn Sơn

Nhân viên

BV.Bùi Ngươn Trung Trực

Nhân viên

CV. Trần Bảo An

Nhân viên

BV.Phạm Trường Sơn

Nhân viên

CV.Trần Công Chiều

Nhân viên

CV.Phan Thanh Bình

Nhân viên

Lưu trữ viên Dư Ngọc Tuấn

Nhân viên

CV.Bùi Văn Thành

Nhân viên

CV.Phạm Hồng Lam

Sơ đồ tổ chức

Cơ sở trạm y tế phường