HOTLINE

Kế hoạch triển khai Chương trình "Chuyển đổi số của quận Tân Bình" và Đề án "Xây dựng quận Tân Bình trở thành đô thị thông minh" năm 2022 tại Trung tâm Y tế quận Tân Bình