HOTLINE

Kế hoạch triển khai Chương trình "Chuyển đổi số của quận Tân Bình" và Đề án "Xây dựng quận Tân Bình trở thành đô thị thông minh" năm 2022 tại Trung tâm Y tế quận Tân Bình

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi