HOTLINE

Triển khai Thông tư số 13/2023/TT-BNV ngày 31/8/2023 của Bộ Nội Vụ về hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi