HOTLINE

THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC CÓ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

 

NGUỒN: PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN TÂN BÌNH