HOTLINE

Hưởng ứng ngày Hen toàn cầu năm 2024

Theo Tổ chức Y tế thế giới, Hen phế quản là vấn đề sức khỏe toàn cầu, xảy ra ở tất cả các nhóm tuổi, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của trẻ em và người lớn, có thể dẫn đến tử vong. Để nâng cao kiến thức và nhấn mạnh tầm quan trọng trong phát hiện bệnh sớm, các biện pháp dự phòng và kiểm soát tốt bệnh hen trong cộng đồng. Vì vậy hưởng ứng ngày Hen toàn cầu năm 2024, là cùng nhau nâng cao nhận thức bằng giáo dục sức khỏe và lên kế hoạch hành động để kiểm soát hen hiệu quả trong cộng đồng.

Ngày Hen toàn cầu năm 2024, đã chọn chủ đề “Trao quyền cho người bệnh hen phế quản về giáo dục sức khỏe” nhằm nhấn mạnh sự cần thiết phải trao quyền cho những người mắc bệnh hen phế quản với việc giáo dục phù hợp, để nâng cao nhận thức quản lý bệnh hen của người bệnh và giúp người bệnh nhận biết khi nào cần tiếp cận sự trợ giúp về chăm sóc y tế.

Nguồn: Phòng Dân số - Truyền thông và giáo dục sức khỏe

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi