HOTLINE

Ngày Hội chứng Down thế giới - World Down Syndrome day (21/03/2024)

Chủ đề của Ngày Hội chứng Down thế giới năm 2024 là “Chấm dứt những định kiến - End The Stereotypes”.

Định kiến là một ý tưởng cố định mà mọi người có về một ai đó hoặc một cái gì đó trông như thế nào. Các định kiến có thể tích cực, tiêu cực hoặc trung lập, nhưng chúng thường không chính xác hoặc đơn giản là sai! Các định kiến thường dựa trên thông tin hạn chế hoặc kinh nghiệm cá nhân. Chúng có thể được củng cố bằng cách thể hiện điều gì đó trên các phương tiện truyền thông hoặc bằng các thông điệp. Một khi đã hình thành, một định kiến có thể khó thay đổi.

Tuy nhiên, sự thật là mọi người đều khác nhau. Mỗi người mắc hội chứng Down đều khác nhau. Mỗi người bị thiểu năng trí tuệ đều khác nhau. Không phải tất cả chúng ta đều hành động giống nhau hoặc thích những điều giống nhau. Mỗi chúng ta đều có bản sắc, sở thích, năng khiếu và tài năng riêng, giống như mọi người khác. Mắc hội chứng Down hoặc thiểu năng trí tuệ chỉ là một phần trong con người họ! Do đó, hãy đối xử với họ như mọi người.

Nguồn: Phòng Dân số - Truyền thông và giáo dục sức khỏe

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi