HOTLINE

Hưởng ứng ngày Tôn vinh những người hiến máu nhân đạo – World Blood Donor Day (14/6/2024)

Ngày Tôn vinh những người hiến máu nhân đạo năm 2024 với chủ đề: “20 năm kỷ niệm hiến máu: cảm ơn những người hiến máu!”
Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Tôn vinh những người hiến máu nhân đạo là cơ hội tuyệt vời và kịp thời để cảm ơn những người hiến máu trên toàn thế giới vì những đóng góp cứu sống của họ trong những năm qua và tôn vinh những tác động sâu sắc đối với cả bệnh nhân và người hiến máu. Đây cũng là thời điểm kịp thời để giải quyết những thách thức đang diễn ra và đẩy nhanh tiến độ hướng tới một tương lai nơi truyền máu an toàn có thể tiếp cận được trên toàn cầu.

Phòng Dân số - Truyền thông và giáo dục sức khỏe

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi