HOTLINE

Trung tâm y tế quận Tân Bình tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho viên chức, người lao động của đơn vị

Ngày 15&16/5/2023, Trung tâm Y tế quận Tân Bình đã tổ chức lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho hơn 160 viên chức và người lao động  của đơn vị.

Tại lớp huấn luyện, bác sĩ Nguyễn Hoàng - Trưởng khoa Y tế công cộng – An toàn thực phẩm đã trình bày các nội dung: quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động; Chính sách, chế độ về an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động; Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc và phương pháp cải thiện điều kiện lao động; Chức năng, nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên; Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh; Nội quy an toàn, vệ sinh lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp.

Lớp huấn luyện đã góp phần nâng cao kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; đảm bảo thực hiện tốt các nội dung công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Trung tâm Y tế quận Tân Bình theo quy định.

                                                Nguyễn Gia Bảo - khoa Y tế công cộng – An toàn thực phẩm

Hình ảnh lớp huấn luyện

Báo cáo viên - Bác sĩ Nguyễn Hoàng (Trưởng khoa Y tế công cộng – An toàn thực phẩm)

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi