HOTLINE

TRUNG TÂM Y TẾ TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm Y tế nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy Trung tâm Y tế về công tác củng cố, kiện toàn nhân sự quản lý, lãnh đạo các khoa, phòng, Trạm y tế góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của đơn vị.
Ngày 30/5/2024 Trung tâm Y tế quận Tân Bình tổ chức trao Quyết định bổ nhiệm 02 vị trí quản lý, lãnh đạo của các đơn vị trực thuộc Trung tâm:
1. Bác sĩ Nguyễn Hoàng Phúc Nguyên – Phó Trưởng Trạm Y tế Phường 11 được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Trạm Y tế Phường 11.
2. Bác sĩ Hà Nam Thành – Phó Trưởng Trạm Y tế Phường 13 được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Trạm Y tế Phường 13.

Thạc sĩ Phạm Khánh Ngọc, Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính thông qua 
Quyết định Bổ nhiệm viên chức quản lý

Đồng chí Nguyễn Thanh Trang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế 
trao quyết định bổ nhiệm cho các viên chức 

Việc rà soát bổ nhiệm các chức danh quản lý, lãnh đạo các khoa, phòng, trạm y tế là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên xuốt của Đảng ủy – Ban Giám đốc Trung tâm Y tế  trước yêu cầu phát triển của đơn vị, cần đẩy mạnh công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế phường, thực hiện mô hình chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo nguyên lý y học gia đình, xã hội hóa trong các chương trình sức khỏe cộng đồng…do đó công tác cán bộ và đảm bảo các chức danh quản lý, lãnh đạo của các khoa, phòng, trạm y tế được xem như nhiệm vụ trọng yếu của Trung tâm Y tế.
Tại buổi trao Quyết định bổ nhiệm thay mặt Ban Giám đốc đồng chí Nguyễn Thanh Trang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Y tế chúc mừng 02 viên chức được trao quyết định bổ nhiệm, mong muốn các viên chức được bổ nhiệm tiếp tục trau dồi về chuyên môn, nghiệp vụ và nhanh chóng tiếp cận vai trò được Ban giám đốc phân công để đơn vị càng phát triển.
Trước những lời chúc mừng, động viên của Ban Giám đốc TTYT quận, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Phúc Nguyên, đại diện cho các viên chức được trao quyết định bổ nhiệm, phát biểu cảm ơn đến Ban Giám đốc và tập thể viên chức trong đơn vị đã tin tưởng, tín nhiệm, hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng phát triển và nâng cao chất lượng trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Tin, ảnh Lưu Thị Hoàng Ngân – Phòng TC-HC 


Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi