HOTLINE

Tuần lễ Tiêm chủng thế giới – World Immunization Week (từ 24 – 30/04/2024)

Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới, được tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng 4, nhằm mục đích nêu bật hành động tập thể cần thiết để bảo vệ con người khỏi các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc xin.

Mục tiêu của Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới là để nhiều trẻ em, người lớn và cộng đồng được bảo vệ khỏi các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc xin, giúp họ sống cuộc sống hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn.

Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới năm nay sẽ kỷ niệm 50 năm Chương trình tiêm chủng mở rộng (EPI) với chủ đề “Khả năng của con người” (Humanly Possible). Dựa trên nỗ lực thanh toán bệnh đậu mùa, EPI được khởi xướng với mục tiêu cung cấp khả năng tiếp cận phổ cập các loại vắc xin cứu sống trẻ em trên toàn thế giới. Chương trình này nhằm bảo vệ các cá nhân ở mọi lứa tuổi thông qua các nỗ lực tiêm chủng toàn diện. Ngày nay, mọi quốc gia đều có chương trình tiêm chủng quốc gia và vắc xin được công nhận rộng rãi là một trong những biện pháp can thiệp y tế công cộng an toàn nhất, hiệu quả nhất và thành công nhất nhằm ngăn ngừa tử vong và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Nguồn: Phòng Dân số - Truyền thông và giáo dục sức khỏe

Chia sẻ nhận xét về bài viết

Gửi nhận xét
HỎI VÀ ĐÁP
Đánh giá
Gửi