HOTLINE

Các bước sử dụng thiết bị đo SpO2

Chỉ số SpO2: